TILMELDING

TILMELDING TIL FSD
Tilmelding til sundhedsforsikringen foregår skriftligt og ved at melde dig ind i enten FSD eller FSTD. Dit årlige kontingent dækker udgifterne til sundhedsforsikringen hos Mølholm Forsikring.

Præmien fremgår af indmeldelsesblanketterne og tilmelding til FSD kan ske en gang årligt pr. 1. januar. Blanketterne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december, så ikrafttræden kan ske pr. 1. januar.

Hvilken forening skal du tilmeldes?
Dit ansættelsesmæssige forhold afgør, hvilken forening du skal tegne din sundhedsforsikring igennem. Er du på tilmeldingstidspunktet ansat hos enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet, skal du melde dig ind i FSD. Er du pensioneret medarbejder eller tidligere fratrådt medarbejder fra enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet, skal du melde dig ind i FSTD.

Download din tilmeldingsblanket – klik her

Din udfyldte tilmeldingsformular sendes med post/afleveres i 3 underskrevne og omhyggeligt udfyldte eksemplarer til:

Foreningen af Sund­heds­forsikrede Domstolsmedarbejdere
c/o kontorfuldmægtig Lena Schaub
Mail: adm.frb@domstol.dk
Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg

Bestyrelsen for FSD tilmelder dig efterfølgende hos Mølholm Forsikring. Betaling for sundhedsforsikringen foregår via løntræk.

IPID-produktark for denne forsikring finder du HER. For yderligere informationer om forsikringen henvises til Mølholm Forsikrings forsikringsguide og forsikringsbetingelser.

Husk også at sikre din familie
En sundhedsforsikring er også for din ægtefælle/samlever og jeres børn. Som medlem af FSD giver Mølholm Forsikring nemlig også din ægtefælle/samlever mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til samme gode pris som dig. Læs mere – klik her

TILMELDING TIL FSTD
Tilmelding til sundhedsforsikringen foregår skriftligt og ved at melde dig ind i enten FSD eller FSTD. Dit årlige kontingent dækker udgifterne til sundhedsforsikringen hos Mølholm Forsikring.

Præmien fremgår af indmeldelsesblanketterne og indmeldelse kan ske løbende.

Hvilken forening skal du tilmeldes?
Dit ansættelsesmæssige forhold afgør, hvilken forening du skal tegne din sundhedsforsikring igennem. Er du på tilmeldingstidspunktet ansat hos enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet, skal du melde dig ind i FSD. Er du pensioneret medarbejder eller tidligere fratrådt medarbejder fra enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet, skal du melde dig ind i FSTD.

Download din tilmeldingsblanket – klik her

Din udfyldte tilmeldingsformular sendes med post/afleveres i 3 underskrevne og omhyggeligt udfyldte eksemplarer til:

Foreningen af Sundhedsforsikrede Tidligere Domstolsmedarbejdere
c/o kontorfuldmægtig Lena Schaub
Mail: adm.frb@domstol.dk
Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg

Bestyrelsen for FSTD tilmelder dig efterfølgende hos Mølholm Forsikring. Betaling for sundhedsforsikringen foregår ved direkte betaling til Mølholm Forsikring.

IPID-produktark for denne forsikring finder du HER. For yderligere informationer om forsikringen henvises til Mølholm Forsikrings forsikringsguide og forsikringsbetingelser.

Husk også at sikre din familie
En sundhedsforsikring er også for din ægtefælle/samlever. Som medlem af FSTD giver Mølholm Forsikring nemlig også din ægtefælle/samlever mulighed for at tegne en sundhedsforsikring til samme gode pris som dig. Læs mere – klik her