OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad kan jeg blive behandlet for?
Sundhedsforsikringen dækker behandling for en række sygdomme, lidelser og skader. Vil du vide mere, om dine muligheder for undersøgelse og behandling kan du læse mere i Mølholm Forsikrings gældende forsikringsbetingelser – klik her. Du kan også med fordel kontakte Mølholm Forsikring på tlf. 6520 2120.

Hvordan bruger jeg min forsikring?
Du skal altid udfylde en skadeanmeldelse, og ved nogle behandlingsformer skal du også sende have en henvisning på dit behov for behandling. Det kan din egen læge eller speciallæge hjælpe dig med. Du udfylder let en elektronisk skadeanmeldelse på Mit Mølholm – eller ved at ringe på tlf. 6520 2120.

Vær venligst opmærksom på, at du først kan få dækket behandling samt starte dit udrednings- eller behandlingsforløb EFTER Mølholm Forsikring har godkendt din skadeanmeldelse.

Skal jeg have en henvisning fra min læge?
Du skal ved nogle behandlingsformer have en henvisning fra din egen læge. Den hjælper os med hurtigt og præcist at udpege den undersøgelse eller behandling, som passer til dine behov.

I forbindelse med akut fysioterapi eller kiropraktik, kan du vente med at indsende anmeldelsen til efter første behandling – dog senest 14 dage efter, den har fundet sted.

Hvor lang tid går der, før jeg får svar på min anmeldelse?
Mølholm Forsikring behandler altid din anmeldelse inden for 1 – 2 arbejdsdage – fra modtagelsen. Herefter modtager du skriftligt svar.

Hvilke skader, sygdomme og lidelser kan jeg få dækket?
Mølholm Forsikring behandler altid din sag ud fra din skadeanmeldelse og evt. lægehenvisning – og det er altid gældende forsikringsbetingelser, der afgør om du kan få dækket din skade, sygdom eller lidelse. Har du brug for en konkret vurdering af dækning i forbindelse med specifikke lidelser, sygdomme eller skader, kontakt da Mølholm Forsikrings skadecenter på tlf. 6520 2120.

Kan jeg begynde i behandling, inden jeg får svar?
Du kan først starte din behandling, når Mølholm Forsikring har godkendt din skadeanmeldelse. Heldigvis tager det kun 1-2 arbejdsdage at behandle din skadeanmeldelse. Du udfylder hurtigt og let din skadeanmeldelse på Mit Mølholm – eller ved at ringe på tlf. 6520 2120.

Kan Mølholm Forsikring selv downloade min lægehenvisning – fx fra henvisningshotellet?
Forsikringsselskaber har desværre ikke adgang til henvisningshotellet – og derfor heller ikke Mølholm Forsikring. Du kan i stedet kontakte din læge og få en kopi af henvisningen, eller bede lægesekretæren om at sende henvisningen til Mølholm Forsikring – gerne på EAN-nr. 5790001986773 / fax 6520 2121.

Mit tidligere forsikringsselskab krævede ikke en lægehenvisning. Hvorfor gør Mølholm Forsikring?
Mølholm Forsikring kræver lægehenvisning fordi det er lovpligtigt (jf. ligningsloven § 30), men også for at sikre, at du får den korrekte behandling, som sender dig hurtigst muligt tilbage til hverdagen igen.

Kan jeg også forsikre min ægtefælle/samlever og/eller mine børn?
Du kan altid forsikre din familie via FSDs eller FSTDs tilmeldingsblanket. Når både du og din ægtefælle/samlever er forsikret hos Mølholm Forsikring, dækker jeres forsikringer automatisk alle jeres børn under 21 år – uden meromkostninger. Dækningen omfatter “dine, mine og vores børn” samt pleje- og adoptivbørn – uanset om de bor hjemme eller ej.

Hvor lang tid er mit barn dækket af min forsikring?
Børn er automatisk dækket via forældrenes forsikring, hvis begge forældre har en sundheds- eller behandlingsforsikring hos Mølholm Forsikring. Børnene er dækket indtil den dag, de fylder 21 år. Dvs. at den sidste dag, dit barn er dækket, er dagen inden, det fylder 21 år. Herefter kan dit barn tegne vores ungdomsforsikring – Mølholm Junior – til en fordelagtig pris.

Min ægtefælle/samlever har haft en sundhedsforsikring – har hun/han så stadig 6 mdr. karens?
Hvis din ægtefælle/samlever tidligere har haft en sundhedsforsikring hos et andet selskab og flytter til Mølholm Forsikring uden et slip imellem de to forsikringer, kan han/hun få overført sin anciennitet. Den anciennitet hun/han har opsparet hos det tidligere selskab, modregner Mølholm Forsikring i de 6 måneders karens. Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlever selv skal indhente anciennitetsoplysninger fra det tidligere selskab – og sende dem til Mølholm Forsikring.

Bliver mine transportudgifter dækket?
Når du er godkendt til behandling, kan du få tilskud til dine transportudgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling på privathospital/privat klinik. De første 25 km. hver vej betaler du selv – resten betaler Mølholm Forsikring. Befordringsgodtgørelsen afregnes efter statens laveste kilometertakst (jf. ligningsloven § 9,4).