OM FORENINGERNE

Om FSD
FSD er “Foreningen af sundhedsforsikrede domstolsmedarbejdere”. Foreningens hovedformål er at være centrum for valget af en god, billig og velfungerende sundhedsforsikring for foreningens medlemmer.

Alle nuværende medarbejdere ved Danmarks Domstole samt ansatte i Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet kan, uanset stillingskategori, optages som medlemmer i FSD.

Medlemmernes eventuelle ægtefæller, samlevere og eventuelle børn kan også – på visse betingelser – omfattes af forsikringsordningen.

Indmeldelse i FSD kan alene ske pr. 1. januar.

Vedr. proceduren omkring indmeldelse/udmeldelse o.m.a. henvises i øvrigt til vedtægternes bestemmelser. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til FSD, der svarer til medlemmets præmie for den forsikringsordning, som bestyrelsen har aftalt med Forsikringsselskabet.

Se vedtægter for FSD – KLIK HER

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling i FSD 2018
Beretning FSD 2018